Регистроване адвокатске канцеларије - Београд 

За повратак на листу градова у којима раде регистроване адвокатске канцеларије пратите ОВАЈ линк.

Назив правног лица Презиме и име е-маил Контакт телефон Адреса
Адвокат Александра Н. Андрић Андрић Н. Александра aleksandra.andric01@gmail.com 064/2292443 21. дивизије бр. 6/22
Адвокат Александар М. Будалић Будалић М. Александар advokat.budalic@gmail.com 063/7490762 Катанићева бр. 16
Адвокат Александар Д. Грујић Грујић  Александар agrujic@rrattorneys.com 064/2816178 Хајдук-Станкова 29
Адвокат Александар М. Ђурић Ђурић М. Александар advokatidjuricvidakovic@gmail.com 064/111 3049 Димитрија Туцовића 43/5,
Адвокат Александар С. Ковачевић Ковачевић С. Александар akovacevic@kovacevickolesan.com 011/6550665 Булевар Михајла Пупина бр. 16в
Адвокат Александар Н. Коматина Коматина Н. Александар aleksandar@komatina.co.rs 063/892 72 69 Књегиње Зорке бр. 21
Адвокат Александар Костић Костић  Александар adv.aleksandar.kostic@gmail.com 063/800-2148 Кајмакчаланска бр. 13/3
Адвокат Александар М. Кривокапић Кривокапић М. Александар al.krivokapic@gmail.com 011/3551343 Пожешка бр. 95/6
Адвокат Александар М. Мајкић Мајкић М. Александар majkicandcolegium@gmail.com 011/4084594 Светозара Марковића бр. 65/2/7
Адвокат Александар Сукибан Сукибан  Александар aleksandar@sukiban.com 063/1574789 Десанке Максимовић бр. 5
Адвокат Ана Виденов Виденов  Ана anavid69@gmail.com 063/361181 Цвијићева бр. 63/6
Адвокат Ана Љ. Ђуричић Ђуричић Љ. Ана attorney@eunet.rs 011/3030100 Браће Барух бр. 11
Адвокат Ана Никшић Никшић  Ана office@advokatananiksic.com 011/405 4007 Војводе Миленка бр. 1
Адвокат Ана В. Хрњак Пезо Хрњак Пезо В. Ана anahrnjak@hotmail.com 011/3281653 Вука Караџића бр. 8/1
Адвокат Анђелка Д. Радовановић Радовановић Д. Анђелка office@andjelka-radovanovic.rs 065/22 10 810 Ресавска 84/3
Адвокат Анђелковић В. Алекса Алекса В. Анђелковић aleksa.andjelkovic@walk.rs 062/1134780 Краља Милана бр. 21
Адвокат Арменко М. Бранко Бранко М. Арменко brankoarmenko@gmail.com 063/7757883 Кајмакчаланска бр. 13
Адвокат Биљана Марковић Марковић  Биљана advbiljanamarkovic@gmail.com 063/893 54 54 Цара Уроша бр. 37/6
Адвокат Бранислав  Р. Богдановић Богдановић  Р. Бранислав advokat.bogdanovic@yahoo.com 063/200501 Булевар краља Александра бр. 251/11
Адвокат Бранко С. Божиновић Божиновић С. Бранко office@advokaturabozinovic.rs 011/3065 802 Хекторовићева бр. 4
Адвокат Бранкица Мајкић Мајкић  Бранкица brankica@advnalic.net 011/3836096 Проте Матеје бр. 64/1
Адвокат Бранка Остојић Остојић  Бранка brankaost@gmail.com 063/280 284 Поручника Спасића и Машере бр. 100
Адвокат Вељко Г. Вуковић Вуковић Г. Вељко akovacevic@kovacevickolesan.com 011/6550665 Булевар Михајла Пупина бр. 16в
Адвокат Весна Л. Милетић Милетић Л. Весна miletic.vesna@yahoo.com 060/6941555 Живка Давидовић бр. 99
Адвокат Весна Миљковић Миљковић  Весна vesna.miljkovic@lawteam.co.rs 011/3373-622 16. Октобар бр. 9/8
Адвокат Видак Д. Ковачевић Ковачевић Д. Видак vidak.kovacevic@wolftheiss.com 063/306556 Тиршова бр. 5а
Адвокат Владимир Вукмировић Вукмировић  Владимир advokatvukmirovic@gmail.com 064/3354555 Краља Милана бр. 20/18
Адвокат Владимир Р. Бубања Бубања Р. Владимир vbubanja76@gmail.com 064/8711777 Требевићка бр. 43а
Адвокат Владимир С. Живановић Живановић С. Владимир vzivanovic.adv@gmail.com 011/2658032 Слободана Јовића бр. 10ц
Адвокат Владимир М. Лучић Лучић М. Владимир vladimirlucic@belgrade.legal (0)11/ 3222-762 Дечанска бр. 19
Адвокат Владимир Хаџи Макунчевић Хаџи Макунчевић  Владимир adv.homen@gmail.com 011/328-26-05 Вука Караџића бр. 8
Адвокат Владислав Мићковић Мићковић  Владислав mickovicv@gmail.com 065/5725880 Мајке Јевросиме бр. 37/1
Адвокат Војин Г. Бабовић Бабовић Г. Војин vbabovic@nko-law.com 011/7150 514 Османа Ђикића бр. 30
Адвокат Војин Поповић Поповић  Војин dzavo2@gmail.com 063/8000 311 Боривоја Стевановића бр. 31/11
Адвокат Војислав В. Јанићијевић Јанићијевић В. Војислав adv.vojislavjanicijevic@gmail.com 069/4915542 Ђуре Јакшића бр. 4
Адвокат Вучићевић В. Радивоје Радивоје В. Вучићевић radivoje.vucicevic@gmail.com 063/302230 Александра Флеминга бр. 66
БОЈОВИЋ ДРАШКОВИЋ ПОПОВИЋ & ПАРТНЕРС АДВОКАТСКО ОРТАЧКО ДРУШТВО БЕОГРАД Драшковић  Вук bojana.rakicevic@bd2p.com 011/7850336 Француска бр. 27
Адвокат Горан Ашанин Ашанин  Горан ashanin.goran@gmail.com 064/11-88-204 Његошева бр. 54/1
Адвокат Горан М. Ћираковић Ћираковић М. Горан goran.cirakovic@vuk-ta.com 011/202 8044 Топличин венац бр. 19а
Адвокат Гордана Михаиловић Михаиловић  Гордана mihailovic.visnjic@gmail.com 011/2432473 Интернационалних бригада бр. 13
Адвокат Горица Ж. Лазић Лазић Ж. Горица advocatelazic@yahoo.com 011/2627311 Јосипа Славенског бр. 19а
Адвокат Пашић Д.Далибор Пашић  Далибор daliborpasic@yahoo.com 065/5447377 Милоша Поцерца 23/16
Адвокат Данило Николић Николић  Данило danilo.a42@icloud.com 065/2855587 Влајковићева бр. 12
Адвокат Пенавић Г. Дарио Пенавић  Дарио dariopenavicadvokat@gmail.com 062/710177 Сењанина Иве 8/1
Адвокат Дејан Мартић Мартић  Дејан dmartic@eunet.rs 060/3446451 Алексе Ненадовића 1
Адвокат Дејан Д. Перић Перић Д. Дејан dejan.peric@avs.legal 064/2635408 Краља Петра бр. 70
Адвокат Дејан Пламенац Пламенац  Дејан dejan.plamenac@vp.rs 011/2642257 Теодора Драјзера бр. 34
Адвокат Дејан Плећаш Плећаш  Дејан adv.dejan.plecas@gmail.com 062/8918870 Војвођанска бр. 108
Адвокат Дејан Цоља Цоља  Дејан dejan@advokatcolja.com 063/7082861 Светомира Николајевића бр. 13
Адвокат Дејан Чогурић Чогурић  Дејан coguric@mylawoffice.rs 011/4083 990 Јеврема Грујића бр. 6
Адвокат Драган Доламић Доламић  Драган dragan.dolamic@dolamic.rs 065/8107109 Светозара Марковића бр. 77а/1
Адвокатско ортачко друштво „КАРАНОВИЋ & ПАРТНЕРС“ Карановић  Драган Jelena.Vuckovic@karanovicpartners.com 011/3094200 Ресавска бр. 32
Адвокат Драгана Ђ. Митровић Митровић Ђ. Драгана adv.mitrovicdragana@gmail.com 064/1989241 16. октобра бр. 21/43
Адвокат Драго М. Кондић Кондић М. Драго kondic.drago@gmail.com 063/7335025 Генерала Љубомира Милића бр. 12
Адвокат Драгослав Б. Глогоњац Глогоњац Б. Драгослав dragoslav.glogonjac@lawfirm.rs 011/3347058 Трг Николе Пашића бр. 12
Адвокат Драгослав С. Љубичановић Љубичановић С. Драгослав dljubicanovic@gmail.com 066/385180 Нушићева 6/ИВ
Адвокат Драгутин Д. Илић Илић Д. Драгутин dragutinilic@yahoo.com 063/482722 Мите Ракића бр. 14
Адвокат Дубравка З. Поповић Димитријевић Поповић Димитријевић З. Дубравка misa.adv.off@sezampro.rs 011/3584727 Борска бр. 23
Адвокат Дуња Ристић Ристић  Дуња dunja@risticandpartners.co.rs 011/334 62 62 Таковска бр. 5
Адвокат Драган Стојковић Стојковић  Драган draganstojkovic@ptt.rs 060/0353044 Ресавска бр. 26
Адвокат Душан Л. Вјештица Вјештица Л. Душан advjestica@gmail.com 011/2641612 др Александра Костића бр. 17/2
Адвокат Душан М. Динчић Динчић М. Душан dusan.dincic@dincic.com 064/86-16-009 Чакорска бр. 2а
Адвокат Душан Ђорђевић Ђорђевић  Душан adv.ddjordjevic@gmail.com 063/380 084 Трг Николе Пашића бр.7/ИИ
Адвокат Душан Ј. Пејкић Пејкић Ј. Душан pejkicd@gmail.com 063/1061129 Уралска бр. 60/2
Адвокат Душко Д. Филиповић Филиповић Д. Душко ddf@eunet.rs 011/31 91 041 22. октобра бр. 8
Адвокат Ђорђије З. Шубарић Шубарић З. Ђорђије djordjijezsubaric@gmail.com 011/3089228 Књегиње Зорке бр. 2
Адвокат Ђурђија Весовић Весовић  Ђурђија djurdjija.vesovic@gmail.com 011/2432876 Проте Матеје бр. 65
Адвокат Ђурђија З. Мрдовић Мрдовић З. Ђурђија djurdjija.mrdovic@vasiljeviclegal.rs 060/0929037 Теразије бр. 29/16
Адвокат Живорад Лазовић Лазовић  Живорад advokatzivorad.lazovic@gmail.com 011/2432970 Макензијева бр. 53
Адвокат Зденко В. Томановић Томановић В. Зденко lawoffice@tomanovic.rs 011/3675086 Ботићева бр. 12
Адвокат Злата Т. Рашевић Рашевић Т. Злата zlatarasevic@gmail.com 060/0952094 Булевар краља Александра бр. 207/74
Адвокат Зоран М. Живановић Живановић М. Зоран zzlawoffice@yahoo.com 011/3233397 Светозара Марковића бр. 14
Адвокат Зоран Н. Марић Марић Н. Зоран office@comlaw.rs 062/330 664 Смиљанићева бр. 16
Адвокат Зоран П. Оташевић Оташевић П. Зоран adv.zoranotasevic@gmail.com 063/200501 Булевар краља Александра бр. 251/11
Адвокат Иван Д. Березлев Березлев Д. Иван berezlevivan@gmail.com 062/340162 Гајева бр. 9
Адвокат Иван Дудић Дудић  Иван advokatdudic@gmail.com 064/3638878 Богољуба Чукића бр. 44/2
Адвокат Ивана Станчетић Станчетић  Ивана adv.ivana.stancetic@gmail.com 011/3442521 Краљице Наталије бр. 23А/11
Адвокат Иван И. Ђокић Ђокић И. Иван advdjokic@gmail.com 064/1090748 Сарајевска бр. 31/18
Адвокат Игор Исаиловић Исаиловић  Игор igor.isailovic@ilaw.rs 011/3622 292 Балканска бр. 16
Адвокат Иван Д. Максимовић Максимовић Д. Иван advokat.maksimovic@yahoo.com 065/98-999-09 Дечанска бр. 8
Адвокат Иван М. Милосављевић Милосављевић М. Иван adv.i.milosavljevic@gmail.com 063/383 005 Светозара Марковића бр. 46
Адвокат Иван Д. Станикић Станикић Д. Иван office@advokatistanikic.rs 063/399561 Цвијићева бр. 51
Адвокат Игор Шарац Шарац  Игор office@advsarac.rs 011/770-7720 Ђуре Јакшића бр. 5
Адвокат Јелена С. Мустецић Мустецић С. Јелена jelena.mustecic@jmlaw.rs 061/14 47 877 Доситејева бр. 13/2
Адвокат Јелена Огњеновић Огњеновић  Јелена advokatjelena.ognjenovic@gmail.com 011/2432970 Макензијева бр. 53
Адвокат Јелена Б. Станковић Станковић Б. Јелена golubovicjelena09@gmail.com 062/166-00-71 Голсвордијева бр. 14
Адвокат Јелена Б. Стошић Стошић Б. Јелена adv.jelenastosic@outlook.com 060/5794293 Видиковачки венац бр. 23/30
Адвокат Јелена Томић Томић  Јелена jelena.tomic@tomiclaw.com 064/855 95 14 Кнеза Милоша бр. 95/23
Адвокат Јелица С. Гојковић Гојковић С. Јелица gojkovic.jelica@gmail.com 011/3281652 Вука Караџића бр. 8/1
Адвокат Јована С. Јоксимовић Јоксимовић С. Јована jjoksimovic@advsp.rs 064/904 63 34 Баштованска бр. 1/6
Адвокат Јована Ковачевић Ковачевић  Јована jovana@advokatkovacevic.com 060/746 5 004 Црногорска бр. 3
Адвокат Јован С. Петровић Петровић С. Јован jovanstpetrovic@gmail.com 063/687 695 Богољуба Чукића бр. 44/2
Адвокат Јована Д. Роквић Роквић Д. Јована jovana@advokatrokvic.com 063/7069193 Мике Аласа бр. 22
Адвокат др Јован В. Никчевић Никчевић В. др Јован office@nkp.rs 011/4232799 Београдска бр. 4
Адвокат Јована Сретковић Сретковић  Јована jovanaspp54@yahoo.com 063/7225612 Војвођанска 79
Адвокат Јована Чапаковић Чапаковић  Јована jovana.capakovic@vp.rs 011/2642257 Теодора Драјзера бр. 34
Адвокат Јованка С. Николић Радишић Николић Радишић С. Јованка adv.jovankanr@gmail.com 065/2716638 Партизански блок 
улица 3 бр. 16
Адвокат Јовица Косић Косић  Јовица advokatkosic@gmail.com 065/26 06 466 Булевар Др Зорана Ђинђића 134
Адвокат Катарина Б.Костић Костић  Катарина Katarina.Kostic@ppsp.rs 011/3239442 Таковска 19
Адвокат Кристина Анђелковић Анђелковић  Кристина kristina.andjelkovic@vidovic-andjelkovic.com 011/2622855 Браће Југовића бр. 3/8
Адвокат Кристина В. Вранић Вранић В. Кристина kristina.vranic@gmail.com 063/360 335 Светогорска бр. 22
Адвокат Лазаревић Ј. Милош Милош Ј. Лазаревић milos.lazarevic@lazareviclaw.com 060/6602 661 Краљице Наталије бр. 17а/10
Адвокат Лазар Обрадовић Обрадовић  Лазар obradovic_lazar@yahoo.com 064/4886863 Микенска бр. 34
Адвокат Лана Таминџић Таминџић  Лана lana.tamindzic@tclaw.co.rs 011/3345544 Кнеза Милоша 10/2,
Адвокат Љиља Крстић Крстић  Љиља adv.krstic.ljilja@gmail.com 064/1845752 Војводе Миленка 4
Адвокат Маја Д. Кокар Кокар Д. Маја maja.kokar@mklaw.rs 064/1419693 Скадарска бр. 4/15
Адвокат Мануела Милићевић Милићевић  Мануела milicevic.manuela@outlook.com 011/3626057 Краљице Наталије бр. 5
Адвокат Марија Ј. Мужевић Мужевић Ј. Марија marija.muzevic@pplegal.rs 011/3220032 Кондина бр. 26
Адвокат Марко М. Бекчић Бекчић М.  Марко markoobekcic@gmail.com 064/3025089 Булевар краља Александра бр. 43
Адвокат Марко Р. Беланчић Беланчић  Марко mbelancic@businesslawserbia.com 063/506-224 Карађорђев трг 11/77
Адвокат Белић М. Марко Белић  Марко mbelic@bit-law.com 063/211-030 Господар Јевремова 47
Адвокат Марко В. Ђорђевић Ђорђевић В. Марко marko.djordjevic.adv@gmail.com 011/3629393 Устаничка бр. 135/11
Адвокат Марко Лазовић Лазовић  Марко markolazovic@live.com 065/2212696 Његошева бр. 11
Адвокат Марко Н. Попадић Попадић Н. Марко adv.popadicmarko@gmail.com 064/2682307 Љубомира Стојановића бр. 32
Адвокат Марко Д. Ћеран Ћеран Д. Марко advokatceran@gmail.com 069/2816947 Војводе Путника 23
Адвокат Матић Ј. Милорад Милорад Ј. Матић advokatmatic@gmail.com 011/7582297 Ресавска бр. 26а
Адвокат Милан Глишић Глишић  Милан milan@glisic.rs 011/6304636 Трнска бр. 1а
Адвокат Лојаница М. Милан Лојаница М. Милан advokatlojanica@gmail.com 066/5252989 Ђушина бр. 10/5
Адвокатско ортачко друштво „СОГ/САМАРЏИЋ, ОРЕШКИ & ГРБОВИЋ БЕОГРАД" Самарџић  Милан office@sog.rs 011/3282 667 Капетан Мишина бр. 15
Адвокат Милан М. Царић Царић М. Милан caricmcar@yahoo.com 011/4055735 Рељковићева бр. 1
Адвокат Миливој М. Јанковић Јанковић М. Миливој jmilivoj@gmail.com 064/8760 132 Приморска бр. 17/10
Адвокат Милица Б. Пљеваљчић Пљеваљчић Б. Милица milicapljevaljcic@gmail.com 064/070-4112 Рузвелтова бр. 19
Адвокат Милица Ј. Спремо Спремо Ј. Милица advmilicabojovic@gmail.com 064/334-3742 Индире Ганди 7
Адвокат Милован П. Јоцовић Јоцовић П. Милован adv.jocovic@gmail.com 066/9587369 Кнеза Милоша бр. 25
Адвокат Милорад Д. Јаковљевић Јаковљевић Д. Милорад advokatmjakovljevic@gmail.com 060/0609999 Немањина бр. 4/ИИ
Адвокат Милош Ачански Ачански  Милош acanski@gmail.com 011/2682 038 Савска бр. 19, улаз ИИ, стан 1
Адвокат Милош Б. Живадиновић Живадиновић Б. Милош advmiloszivadinovic@gmail.com 065/9986-999 Вељка Петровића 187/2
Адвокат Миодраг Папић Папић  Миодраг advmiodragpapic@gmail.com 011/3611561 Немањина бр. 4
Адвокат Милорад Ж. Рогић Рогић Ж. Милорад advrogic@yahoo.com 064/1983599 Адмирала Гепрата бр.7
Адвокат Милослав Ивић Ивић  Милослав adv.ivic@gmail.com 063/77 02 616 Војводе Миленка бр. 4
Адвокат Милош Ристић Ристић  Милош milos@advokatristic.rs 065/5551144 Краљевића Марка бр. 9
Адвокат Миња Тајић Тајић  Миња advokatminjatajic@gmail.com 064/175-88-25 Кнез Михаилова бр. 11-15
Адвокат Миња Тајић Тајић  Миња advokatminjatajic@gmail.com 064/175-88-25 Кнез Михаилова бр. 11-15
Адвокат Мирољуб М. Белић Белић М. Мирољуб beliclaw@sbb.rs 011/3241525 Париска бр. 20/И
Адвокат Марија М. Васић Васић М. Марија marija.vasic@gmail.com 064/4762145 Богољуба Чукића бр. 44/2
Адвокат Милица Т. Голубовић Голубовић Т. Милица golubovicmilica@live.com 063/8666131 Војислава Илића бр. 133
Адвокат Мирко Василић Василић  Мирко mirko.vasilic@avs.legal 063/261595 Књегиње Љубице бр. 6
Адвокат Мићо Д. Петковић Петковић Д. Мићо contact@micopetkovic.com 063/8866265 Скендер-Бегова бр. 55
Адвокат Милан Р. Пајевић Пајевић Р. Милан advmpajevic@gmail.com 064/2946518 Народних хероја бр. 33/11
Адвокат Милошевић Г. Милица Милица Г. Милошевић milicamilosevic@live.com 064/ 232-50-85 Соколска бр. 16
Адвокат Мирјана Р. Марковић Марковић Р. Мирјана mirjana@markovic-legal.rs 011 /24 32 394 Максима Горког бр. 30
Адвокат Младен Домазет Домазет  Младен adv.mladen.domazet@gmail.com 065/8120-314. Маљенска бр. 9/7
Адвокат Нада Димкић Димкић  Нада advdimk1@eunet.rs 011/3220399 Нушићева бр. 23/10
Адвокат Нада Н. Иванишевић Иванишевић Н. Нада nadasnada@sezampro.rs 063/240499 Генерала Лешјанина бр. 5
Адвокат Наташа Р. Марић Марић Р. Наташа adv.natasa.maric@gmail.com 064/2350570 Борска бр. 86/4
Адвокат Невена П. Симовић Симовић П. Невена nevena@advokat011.com 011/2429831 Београдска бр. 6
Адвокат Немања Ралевић Ралевић  Немања ralevic@gmail.com 063/630 730 Краља Милутина бр. 33
Адвокатско ортачко друштво „ЈАНКОВИЋ, ПОПОВИЋ & МИТИЋ" Степановић  Немања nemanja.stepanovic@jpm.rs 011/2076850 Палмотићева бр. 16А
Адвокат Никола Б. Митић Митић Б. Никола advnmitic@gmail.com 064/1150247 Београдског батаљона бр. 11а
Адвокат Нина Ајдуковић Ајдуковић  Нина nina@afeja.com 011/3442444 Булевар ослобођења бр. 51/2
Адвокат Огњен Д. Божовић Божовић Д. Огњен marija.simic@atanaskovic-bozovic.com   Булевар деспота Стефана бр. 81
Адвокат Озрен М. Словић Словић М. Озрен slovicozren@gmail.com 064/ 94 94 698 Кумодрашка бр. 42/10
Адвокат Оклапи Ф. Дениз Дениз Ф. Оклапи oklapideni@hotmail.com 062/330123 Устаничка 154/31
Адвокат Олга Д. Василијевић Василијевић Д. Олга adv.vasilijevic@ptt.rs 011/3976754 Витановачка бр. 34/14
Адвокат Олга Турчиновић Макевић Турчиновић Макевић  Олга kancelarijaturcinovic@gmail.com 011/243 97 32 Руди Чајавеца бр. 6
Адвокат Петар М. Бојовић Бојовић М. Петар ana.radovic@hotmail.rs 069/4715725 Цара Николаја ИИ бр. 15
Адвокат Предраг Пантелић Пантелић  Предраг predragmpantelic@gmail.com 011/3640-579 Краља Милутина бр. 37
Адвокат Петровић Д. Лидија Лидија Д. Петровић adv.petroviclidija@gmail.com 063/7810736 Булевар Михаила Пупина 10Е/1-342
Адвокат Радојка Р. Лазаревић Лазаревић Р. Радојка adv.radalazarevic@gmail.com 011/3613828 Бирчанинова бр. 4
Адвокат Растко Р. Наумов Наумов Р. Растко adv.rastkonaumov@gmail.com 069/200 77 90 Јаше Продановића бр. 30
Адвокатско ортачко друштво „Здравковић & партнери" Здравковић  Реља office@zip.co.rs 011/78 53 822 Булевар краља Александра бр. 43
Адвокат Санела Д. Чокоровић Чокоровић Д. Санела sanela.cokorovic@gmail.com 060/50 999 59 Битољска бр. 16/1
Адвокат Сања Ђукић Ђукић  Сања adv.sanja.djukic@gmail.com 011/38 37 227 Станислава Сремчевића бр. 8
Адвокат Сања М. Словић Словић М. Сања sanja.slovic@hotmail.com 065/3443855 Јакова Галуса бр. 35а
Адвокат Саша Иванишевић Иванишевић  Саша adv.ivani@gmail.com 011/3544622 Жарковачка бр. 28
Адвокат Светислав С. Милићевић Милићевић С. Светислав advsvetislavmilicevic@gmail.com 065/2902358 Војводе Бране 3/3
Адвокат Светлана Стојковић Стојковић  Светлана svetlana_stojkovic@hotmail.com 060/0678674 Рада Неимара бр. 9
Адвокат Славиша Јочић Јочић  Славиша advjocic@gmail.com 063/380-443 Булевар ослобођења бр. 26Ђ
Адвокат Снежана Д. Матејић Матејић Д. Снежана advokatmatejic@gmail.com 011/8300517 10. октобра бр. 2
Адвокат Снежана С. Митровић Митровић  Снежана snezana@advsmitrovic.com 063/477206 Бачванска 21а
Адвокат Стефан Б. Гецић Гецић Б. Стефан sgecic@gecic.rs 063/85 22 122 Крунска бр. 78
Адвокат Стефан Чомагић Чомагић  Стефан stefan.comagic@gmail.com 064/2230016 Томаша Јежа бр. 11/4
Адвокат Тамара Гвозден Гвозден  Тамара gvozden.tamara@gmail.com 064/1201729 Краљице Наталије бр. 35
Адвокат Тамара В. Симић Симић В. Тамара tamara.simic@odml.rs 063/359844 Обилићев венац бр. 8
Адвокат Татјана Хаџи Лазаревић Хаџи Лазаревић  Татјана advokattanja24@gmail.com 063/8216060 Сазонова бр. 4/5
Адвокат Тијана Којовић Којовић  Тијана office@bdkadvokati.com 011/3284212 Булевар краља Александра бр. 28
Адвокат Тодоровић Љ. Милена Тодоровић Љ. Милена milena.todorovic@sbb.rs 064/3350540 Кронштатска 5
Адвокат Урош Ђорђевић Ђорђевић  Урош uros.djordjevic@zslaw.rs 063/581000 Македонска бр. 30
Адвокат Урош Ј. Јеленковић Јеленковић Ј. Урош office@jelenkovic.rs 064/1643949 Пиротска бр. 1
Адвокат Урош Стоиљковић Стоиљковић  Урош uros.stoiljkovic@yahoo.com 069/3531074 Булевар деспота Стефана бр. 81
Адвокат Филип Мирић Мирић  Филип filip.miric@dmp.rs 011/244 12 22 Хаџи Ђерина бр. 1