ИНФО ЦЕНТАР

НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА 

МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ ОВДЕ.

Радно време Инфо центра је сваког радног дана од 8.00 - 15.30 часова

Пре позивања Инфо центра припремити следеће податке:

 • Да ли се предмет налази у служби или на другом степену по жалби;
 • Назив Службе за катастар непокретности којој је поднет захтев;
 • Које године је поднет захтев.
 • Број под којим је предмет заведен


Информације које НЕ ПРУЖА Инфо центар се односе на:

 • Правне савете и ургенције
 • Тумачење садржине исправа
 • Прослеђивање позива
 • Имена референата код којих се налази предмет
 • Информације о поступцима који нису у надлежности катастарских служби
 • Информације о временском року решавања захтева који је у обради

 

Бројеви телефона Инфо центра

 011 63 55 600

еПошта Инфо центра

   info.centar@rgz.gov.rs

Позивањем Инфо центра можете добити информације:
 • О статусу првостепених предмета
 • О статусу другостепених предмета
 • Која је потребна документација за упис
 • Како попунити образац за подношења захтева
 • Податке о непокретностима и стварним правима на њима из базе еКатастра
 • Контакт податке Служби за катастар непокретности на територији Републике Србије

за све службе за катастар непокретности на територији Републике Србије.

е ЗАКАЗИВАЊЕ

Републички геодетски завод је корисницима својих услуга обезбедио сервисе помоћу којих може да се путем wеб-апликације еЗАКАЗИВАЊЕ изврши:

 • Резервација термина за предају захтева на шалтеру
 • Резервација термина за састанак са службеником катастра
 • Провера статуса предмета

Приступ апликацији је омогућен путем следећег линка: http://rgz.gov.rs/kontakt/info-centar/ezakazivanje

е ПРИМЕДБЕ

Корисницима услуга Служби за катастар непокретности је омогућено да доставе своје примедбе преко web апликације ПРИМЕДБЕ НА РАД КАТАСТРА путем следећег линка http://rgz.gov.rs/kontakt/info-centar/primedbe-na-rad-katastra