Регистроване адвокатске канцеларије - Кањижа

За повратак на листу градова у којима раде регистроване адвокатске канцеларије пратите ОВАЈ линк.

 

Назив правног лица     Адвокат Давид Харгита
Име и презиме Давид Харгита
Адреса Светог Саве бр. 1/а
e-mail hargita.david@gmail.com
Контакт телефон 063/160-18-05
Назив правног лица     Адвокат Жарко Павлов
Име и презиме Жарко Павлов
Адреса Новокнежевачки пут бр. 1
e-mail pavlovzarko60@gmail.com
Контакт телефон 024/874927
Назив правног лица     Адвокат Жужана Нађ Ердег
Име и презиме Жужана Нађ Ердег
Адреса Главна 5/приземље/улаз 1
e-mail advokat.erdeg@gmail.com
Контакт телефон 063-8-662-254
Назив правног лица     Адвокат Јанош Нагел
Име и презиме Јанош Нагел
Адреса Главна бр. 23
e-mail advnagel@stcable.rs
Контакт телефон 063/1087517
Назив правног лица     Адвокат Мирјана Варга
Име и презиме Мирјана Варга
Адреса Улица Болничка 6
e-mail advokatmvarga@gmail.com
Контакт телефон 063/541393