КОРИСНИ ЛИНКОВИ - ПРИВРЕДНА КОМОРА
Република Македонија - Агенција за катастар на недвижности www.katastar.gov.mk
Република Црна Гора - Управа за некретнине www.nekretnine.co.me
Република Српска - Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове www.rgurs.org
Федерација БиХ - Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове www.fgu.com.ba
Република Хрватска - Државна геодетска управа www.dgu.hr
Република Словенија - Геодетска управа Републике Словеније www.gu.gov.si
Започните разговор са оператером