Регистроване адвокатске канцеларије - Нови Београд

За повратак на листу градова у којима раде регистроване адвокатске канцеларије пратите ОВАЈ линк.

Назив правног лица Адвокат Андрија Љ. Лаковић
Име и презиме Андрија Љ. Лаковић
Адреса Милутина Миланковића бр. 36/17
e-mail andrija.lakovic@outlook.com
Контакт телефон 011/6132742
Назив правног лица Адвокат Веселин С. Гојић
Име и презиме Веселин С. Гојић
Адреса Алексиначких рудара бр. 39/16
e-mail veselin@manic-gojic.com
Контакт телефон 011/40 32 831
Назив правног лица Адвокат Зоран Бајић
Име и презиме Зоран Бајић
Адреса Гандијева бр. 178
e-mail advokatbajic@yahoo.com
Контакт телефон 063/1291467
Назив правног лица Адвокат Ненад Д. Цвјетићанин
Име и презиме Ненад Д. Цвјетићанин
Адреса Јурија Гагарина бр. 127/91
e-mail nenad.cvjeticanin@cvjeticaninlegal.com
Контакт телефон 011/409-1176
Назив правног лица Адвокат Петровић Д. Лидија
Име и презиме Петровић Д. Лидија
Адреса Булевар Михаила Пупина 10Е/1-342
e-mail adv.petroviclidija@gmail.com
Контакт телефон 063/7810736
Назив правног лица Адвокат Синиша Д. Ђалић
Име и презиме Синиша Д. Ђалић
Адреса Булевар Михаила Пупина бр. 
93/5
e-mail sinisa.djalic@djp.rs
Контакт телефон 011/4280267
Назив правног лица Адвокат Смиљка Б. Нинић
Име и презиме Смиљка Б. Нинић
Адреса Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 167
e-mail adv.ninicsmiljka@gmail.com
Контакт телефон 063/234380
Назив правног лица Адвокат Тамара С. Крнић
Име и презиме Тамара С. Крнић
Адреса Др Ивана Рибара бр. 133/31
e-mail tamarakrnic@yahoo.com
Контакт телефон 064/1483707