Регистроване адвокатске канцеларије - Нови Сад

За повратак на листу градова у којима раде регистроване адвокатске канцеларије пратите ОВАЈ линк.

Назив правног лица Адвокат Андрија Чик
Име и презиме Андрија Чик
Адреса Позоришни трг 6/1
e-mail andrija.cik@gmail.com
Контакт телефон 063/8515639
Назив правног лица                Адвокат Борис Кордић
Име и презиме Борис Кордић
Адреса Данила Киша бр.13/I/10
e-mail boriskordic.advokat@gmail.com
Контакт телефон 063/540-543
Назив правног лица              Адвокат Бојан Николић
Име и презиме Бојан Николић
Адреса Краља Александра бр. 14/1/15
e-mail adv.bojannikolic@gmail.com
Контакт телефон 062/573366
Назив правног лица             Адвокат Бојан Хархаји
Име и презиме Бојан Хархаји
Адреса Данила Киша бр. 32/3
e-mail adv.kancelarijahv@gmail.com
Контакт телефон 063/7837994
Назив правног лица               Адвокат Бојана Вукић
Име и презиме Бојана Вукић
Адреса Васе Стајића бр. 28
e-mail bojana.vukic@radovic-law.com
Контакт телефон 021/ 21 - 00 – 828
Назив правног лица     Адвокат Бошко Орлић
Име и презиме Бошко Орлић
Адреса Максима Горког бр. 19/1
e-mail adv.orlic@gmail.com
Контакт телефон 063/8601179
Назив правног лица        Адвокат Бранимир Чекић
Име и презиме Бранимир Чекић
Адреса Максима Горког бр. 4/д
e-mail advcekic@gmail.com
Контакт телефон 021/524209
Назив правног лица                       Адвокат Бранко Н. Божовић
Име и презиме Бранко Божовић
Адреса Булевар краља Петра 7/ III /9
e-mail advokatbrankobozovic@gmail.com
Контакт телефон 065 59 95 111
Назив правног лица           Адвокат Вања Гавранчић
Име и презиме Вања Гавранчић
Адреса Ласла Гала бр.10
e-mail vanjagavrancic@yahoo.com
Контакт телефон 021/ 423-122
Назив правног лица        Адвокат Вељко Лазић
Име и презиме Вељко Лазић
Адреса Васе Стајића бр. 28
e-mail advokat.lazic@yahoo.com
Контакт телефон 021/21-00-828
Назив правног лица                           Адвокат Владимир Константинидис
Име и презиме Владимир Константинидис
Адреса Аугуста Цесарца бр. 3/25
e-mail vladimir@konstantinidis-law.com
Контакт телефон 063/7074216
Назив правног лица          Адвокат Владимир Пудар
Име и презиме Владимир Пудар
Адреса Кеј жртава рације бр. 8/5
e-mail advokat.pudar@gmail.com
Контакт телефон 021/6642987
Назив правног лица           Адвокат Владимир Трудић
Име и презиме Владимир Трудић
Адреса Максима Горког 5
e-mail vladimirtrudic@gmail.com
Контакт телефон 062/19-41-169
Назив правног лица    Адвокат Вук Вучковић
Име и презиме Вук Вучковић
Адреса Стражиловска бр. 27/1
e-mail office@advo.rs
Контакт телефон 021/3002767
Назив правног лица         Адвокат Вукица Хербез
Име и презиме Вукица Хербез
Адреса Иве Андрића бр. 5
e-mail herbez.vukica@gmail.com
Контакт телефон 064/2594926
Назив правног лица                   Адвокат Горан Д. Станивуковић
Име и презиме Горан Д. Станивуковић
Адреса Сремска 4/II
e-mail stanivukovic@lawoffice.rs
Контакт телефон 021/4720412
Назив правног лица               Адвокат Дајана Богданић
Име и презиме Дајана Богданић
Адреса Војвођанских бригада бр. 20
e-mail dajana.bogdanic@yahoo.com
Контакт телефон 021/6350065
Назив правног лица     Адвокат  Дејан Дубајић
Име и презиме Дејан Дубајић
Адреса Радничка бр. 7/3
e-mail office@dubajiclaw.rs
Контакт телефон 063/7113 841
Назив правног лица         Адвокат  Дејан Зуровац
Име и презиме Дејан Зуровац
Адреса Стевана Мусића бр. 4
e-mail dejanzurovac@yahoo.com
Контакт телефон 064/2576145
Назив правног лица                 Адвокат Душан Козомора
Име и презиме Душан Козомора
Адреса Булевар ослобођења 109/I
e-mail dusan.kozomora@kozomora.rs
Контакт телефон 021/425900
Назив правног лица          Адвокат Душко Зрињанин
Име и презиме Душко Зрињанин
Адреса Ћирпанова бр. 38
e-mail zrinjanin90@gmail.com
Контакт телефон 064/2378986
Назив правног лица    Адвокат Ђорђе Јефтић
Име и презиме Ђорђе Јефтић
Адреса Сремска бр. 4/II
e-mail jeftic@lawoffice.rs
Контакт телефон 021/4720412
Назив правног лица               Адвокат Емина Ђуран Милић
Име и презиме Емина Ђуран Милић
Адреса Радничка 12/2
e-mail eminadjuranmilic@gmail.com
Контакт телефон 063/892 3131
Назив правног лица        Адвокат Здравко Јосић
Име и презиме Здравко Јосић
Адреса Данила Киша 13
e-mail advokatjosic@yahoo.com
Контакт телефон 064/3909830
Назив правног лица                   Адвокат Зекић Јолдић
Име и презиме Зекић Јолдић
Адреса Железничка бр. 4
e-mail aleksandra.advokat@gmail.com
Контакт телефон 021/3026878
Назив правног лица                          Адвокат Зора Радомировић-Етторе
Име и презиме Зора Радомировић-Етторе
Адреса Војводе Мишића бр. 14
e-mail zora.ettore@gmail.com
Контакт телефон 021/3026878
Назив правног лица                         Адвокат Зорка Малуцков Ђоновић
Име и презиме Зорка Малуцков Ђоновић
Адреса Фрушкогорска 4/I
e-mail advzorka@gmail.com
Контакт телефон 063/7761165
Назив правног лица                Адвокат Ивана Аћимовић
Име и презиме Ивана Аћимовић
Адреса Павла Симића бр. 2/1
e-mail ivanaacimovic.adv@gmail.com
Контакт телефон 065/5218590
Назив правног лица             Адвокат Игор Јерковић
Име и презиме Игор Јерковић
Адреса Максима Горког бр. 43
e-mail adv.igor.jerkovic@gmail.com
Контакт телефон 021/456-036
Назив правног лица          Адвокат Ивана Бојовић
Име и презиме Ивана Бојовић
Адреса Темеринска бр. 89
e-mail ivana.budosan@gmail.com
Контакт телефон 021/633 99 77
Назив правног лица                  Адвокат Јелена Глишић Зевеђи
Име и презиме Јелена Глишић Зевеђи
Адреса Васе Стајића бр. 14
e-mail jelenaglisiczevedji@gmail.com
Контакт телефон 021/4725209
Назив правног лица                        Адвокат Јелена Малешев
Име и презиме Јелена Малешев
Адреса Булевар ослобођења бр. 66
e-mail advokat.jelenamalesev@gmail.com
Контакт телефон 065/69-629-59
Назив правног лица           Адвокат Јелена Милић
Име и презиме Јелена Милић
Адреса Светозара Милетића бр. 32
e-mail adv.jelenamilic@yahoo.com
Контакт телефон 063/170-48-24
Назив правног лица                       Адвокат Јована Ђушић Радуловић
Име и презиме Јована Ђушић Радуловић
Адреса Змај Јовина бр. 26
e-mail info@raduloviclaw.rs
Контакт телефон 021/552 772
Назив правног лица            Адвокат Јовица Јаић
Име и презиме Јовица Јаић
Адреса Булевар ослобођења бр. 78
e-mail office@advokat-jaic.rs
Контакт телефон 063/668843
Назив правног лица     Адвокат Јелена Сокић
Име и презиме Јелена Сокић
Адреса Браће Рибникар бр. 2
e-mail jelena.sokic@gmail.com
Контакт телефон 063/11010678
Назив правног лица  Адвокат Коста Јолић  
Име и презиме Коста Јолић
Адреса Дунавска бр. 8
e-mail advjolic@gmail.com
Контакт телефон 021/452309
Назив правног лица                Адвокат Љиљана Вујовић     
Име и презиме Љиљана Вујовић
Адреса Аугуста Цесарца 11/11
e-mail adv.ljiljanavujovic@gmail.com
Контакт телефон 065/5359998
Назив правног лица        Адвокат Љиљана Кежић
Име и презиме Љиљана Кежић
Адреса Лазе Костића бр. 7/15
e-mail ljiljana.kezic@yahoo.com
Контакт телефон 021/423993
Назив правног лица                Адвокат Љубица Вигњевић
Име и презиме Љубица Вигњевић
Адреса Гајева 1а/II
e-mail ljubica_vignjevic@yahoo.com
Контакт телефон 064/1789 095
Назив правног лица         Адвокат Марија Паћи
Име и презиме Марија Паћи
Адреса Темеринска бр. 89
e-mail marija.paci19@gmail.com
Контакт телефон 062/372007
Назив правног лица                       Адвокат Маријана Ковачевић
Име и презиме Маријана Ковачевић
Адреса Аугуста Цесарца 18
e-mail marijana.kovacevic76@gmail.com
Контакт телефон 063/863-7018 
Назив правног лица                   Адвокат Марко Зарић
Име и презиме Марко Зарић
Адреса Максима Горког бр. 6
e-mail advokatmarkozaric@gmail.com
Контакт телефон 021/522183
Назив правног лица       Адвокат Марко Јокић
Име и презиме Марко Јокић
Адреса Максима Горког бр. 6
e-mail markoadv@hotmail.com
Контакт телефон 021/66 22 906
Назив правног лица         Адвокат Милан Гушавац
Име и презиме Милан Гушавац
Адреса Футошка бр. 69
e-mail advokat@akgusavac.co.rs
Контакт телефон 060/5970800
Назив правног лица           Адвокат Милица Милаш
Име и презиме Милица Милаш
Адреса Васе Пелагића бр. 7/IV/26
e-mail adv.milasm@sbb.rs
Контакт телефон 021/ 644-77-68
Назив правног лица      Адвокат Милош Смајић
Име и презиме Милош Смајић
Адреса Сремска 4/II
e-mail smajic@lawoffice.rs
Контакт телефон 021/4720412
Назив правног лица                     Адвокат Миодраг Р. Филиповић
Име и презиме Миодраг Р. Филиповић
Адреса Сремска 4/III
e-mail miodrag.filipovic@serbialaw.rs
Контакт телефон 021/6624 284
Назив правног лица                    Адвокат Небојша Карановић
Име и презиме Небојша Карановић
Адреса Мирослава Антића бр.5
e-mail office.adv.karanovic@gmail.com
Контакт телефон 063/512091
Назив правног лица                                                                             Заједничка адвокатска канцеларија „Алексић са сарадницима"
Име и презиме др Немања Алексић
Адреса Грчкошколска бр. 1
e-mail aleksicsasaradnicima@lawofficealeksic.rs
Контакт телефон 011/3000-800
Назив правног лица                Адвокат Немања Гавриловић
Име и презиме Немања Гавриловић
Адреса Грчкошколска бр. 6
e-mail gavrilovic@lawyers.rs
Контакт телефон 021/422 574
Назив правног лица                         Адвокат Немања Лужанин
Име и презиме Немања Лужанин
Адреса Васе Стајића бр. 28
e-mail nemanja.luzanin@luzanin-law.com
Контакт телефон 021/2100 828
Назив правног лица               Адвокат Ненад  Крајновић
Име и презиме Ненад  Крајновић
Адреса Максима  Горког  4Е
e-mail nenad_krajnovic@yahoo.com
Контакт телефон 021/6621-351
Назив правног лица              Адвокат Оливер Завеђи
Име и презиме Оливер Завеђи
Адреса Васе Стајића бр. 14
e-mail advokati.novisad@gmail.com
Контакт телефон 021/ 47 25 208
Назив правног лица          Адвокат Радивоје Ђ. Јовић
Име и презиме Радивоје Ђ. Јовић
Адреса Сремска 4/II
e-mail jovic@lawoffice.rs
Контакт телефон 021/4720412
Назив правног лица             Адвокат Радомир Мунижаба
Име и презиме Радомир Мунижаба
Адреса Јеврејска бр. 13
e-mail r.munizaba@gmail.com
Контакт телефон 063/691469
Назив правног лица              Адвокат Ристо Рикић
Име и презиме Ристо Рикић
Адреса Војвођанских бригада бр. 20
e-mail r_rikic@yahoo.com
Контакт телефон 064/66 11 057
Назив правног лица            Адвокат Сандра Главаш
Име и презиме Сандра Главаш
Адреса Сајлово XXIII бр. 23
e-mail sandraglavas.ns@gmail.com
Контакт телефон 021/6316035
Назив правног лица                       Адвокат Сања Мунижаба Јаић
Име и презиме Сања Мунижаба Јаић
Адреса Јеврејска бр. 13
e-mail advokat.munizaba.jaic@gmail.com
Контакт телефон 021/422087
Назив правног лица           Адвокат Сања Лаловић
Име и презиме Сања Лаловић
Адреса Браће Рибникар бр. 8/1/7
e-mail sanja.lalovic.31@gmail.com
Контакт телефон 064/4 000 894
Назив правног лица         Адвокат Сара Микитишин
Име и презиме Сара Микитишин
Адреса Сремска 4/II
e-mail sara@lawoffice.rs
Контакт телефон 021/4720412
Назив правног лица              Адвокат Светислав Поповић 
Име и презиме Светислав Поповић 
Адреса Булевар ослобођења 14
e-mail popovics@eunet.rs
Контакт телефон 063/582036
Назив правног лица                 Адвокат Светлана Голубовић
Име и презиме Светлана Голубовић
Адреса Булевар ослобођења 92
e-mail golubovicsvetlana8@gmail.com
Контакт телефон 065/4219000
Назив правног лица        Адвокат Синиша Чолевић
Име и презиме Синиша Чолевић
Адреса Сремска 4/ИИ
e-mail colevic@lawoffice.rs
Контакт телефон 021/4720412
Назив правног лица                     Адвокат Славенка Гаврић Чуквас
Име и презиме Славенка Гаврић Чуквас
Адреса Максима Горког бр. 17а
e-mail slavenkagavriccukvas@gmail.com
Контакт телефон 062/202 785
Назив правног лица               Адвокат Слађана Рикић
Име и презиме Слађана Рикић
Адреса Војвођанских бригада бр. 20
e-mail sladjanastanojcic@yahoo.com
Контакт телефон 064/2129611
Назив правног лица   Адвокат Срђан Лакић
Име и презиме Срђан Лакић
Адреса Максима Горког бр. 40
e-mail advlakic@gmail.com
Контакт телефон 060/5584299
Назив правног лица         Адвокат Срђан Ђерић
Име и презиме Срђан Ђерић
Адреса Васе Пелагића бр. 7
e-mail srdjan.djeric55@gmail.com
Контакт телефон 062/412625
Назив правног лица       Адвокат Срђан Туфегџић
Име и презиме Срђан Туфегџић
Адреса Футошка бр. 60
e-mail srdtuf@gmail.com
Контакт телефон 069/220-94-02
Назив правног лица                     Адвокат Срећко Радовановић
Име и презиме Срећко Радовановић
Адреса Војвођанских бригада бр. 20
e-mail srecko.radovanovic10@gmail.com
Контакт телефон 021/6350065
Назив правног лица                 Адвокат Тања Арсић
Име и презиме Тања Арсић
Адреса Максима Горког 26
e-mail advokat.tanja.arsic@gmail.com
Контакт телефон 064/1446623