Регистроване адвокатске канцеларије - Панчево

За повратак на листу градова у којима раде регистроване адвокатске канцеларије пратите ОВАЈ линк.

Назив правног лица Адвокат Александар Митровић
Име и презиме Александар Митровић
Адреса Славонска бр. 13
e-mail amitrovic192@gmail.com
Контакт телефон 060/33 11 551
Назив правног лица Адвокат Рошу Дорел
Име и презиме Рошу Дорел
Адреса Његошева бр. 1а
e-mail advdorel@gmail.com
Контакт телефон 063/251 065