Регистроване адвокатске канцеларије - Пожаревац

За повратак на листу градова у којима раде регистроване адвокатске канцеларије пратите ОВАЈ линк.

 

Назив правног лица          Адвокат Александар Ђорђевић
Име и презиме Александар Ђорђевић
Адреса Вука Караџића бр. 8
e-mail aleksandar.djordjevic.adv@gmail.com
Контакт телефон 061/6312146
Назив правног лица          Адвокат Бојан Б. Бојић
Име и презиме Бојан Б. Бојић
Адреса Моше Пијаде бб, ТЦ „Треска“, лок.8
e-mail advokatbojanbojic@gmail.com
Контакт телефон 064/0638862
Назив правног лица    Адвокат БраниславД. Поповић
Име и презиме Бранислав Поповић
Адреса Моше Пијаде бр.42
e-mail branislav.popovic@ymail.com
Контакт телефон 063/223-234
Назив правног лица    Адвокат Драган Сокнић
Име и презиме Драган Сокнић
Адреса Лоле Рибара бр. 2/1
e-mail lower@sbb.rs
Контакт телефон 012/221602
Назив правног лица    Адвокат Зоран Б. Милошевић
Име и презиме Зоран Б. Милошевић
Адреса ТЦ „Реч народа“, Таковска бр. 15/II
e-mail milosevic.zm@gmail.com
Контакт телефон 012/530970
Назив правног лица    Адвокат Немања Дачић
Име и презиме Немања Дачић
Адреса Стари Корзо бр. 30
e-mail advokatnemanjadacic@gmail.com
Контакт телефон 066/222648
Назив правног лица Адвокат Драган Р. Живковић
Име и презиме Драган Живковић
Адреса Стари Корзо 30
e-mail adv.keker@gmail.com
Контакт телефон 063/222214
Назив правног лица   Адвокат Зоран К. Рупар
Име и презиме Зоран К. Рупар
Адреса Трг Стевана Максимовића 2/7
e-mail advruparz@mts.rs
Контакт телефон 012/224450
Назив правног лица Адвокат Јелена О. Пашајлић
Име и презиме Јелена О. Пашајлић
Адреса Таковска 15/9
e-mail adv.pasajlic@gmail.com
Контакт телефон 064/2345619
Назив правног лица Адвокат Миодраг Милосављевић
Име и презиме Миодраг Милосављевић
Адреса Синђелићева бр. 30
e-mail miodragmilosavljevic@advokatskakanc.rs
Контакт телефон  
Назив правног лица Адвокат Сузана Б. Ђорђевић
Име и презиме Сузана Б. Ђорђевић
Адреса Моше Пијаде бр. 42
e-mail advsuzana@gmail.com
Контакт телефон 012/513332