Регистроване адвокатске канцеларије - Смедерево

За повратак на листу градова у којима раде регистроване адвокатске канцеларије пратите ОВАЈ линк.

Назив правног лица     Адвокат Владан Станојевић
Име и презиме Владан Станојевић
Адреса Омладинска 2/2а
e-mail stanojevic.vladan@gmail.com
Контакт телефон 026/229-171
Назив правног лица Адвокат Гордана Илић
Име и презиме Гордана Илић
Адреса Вука Караџића бр. 9/16
e-mail gocailicsd@gmail.com
Контакт телефон 063/6060199
Назив правног лица Адвокат Јелица Илић
Име и презиме Јелица Илић
Адреса Милоша Великог бр. 29/13
e-mail advjelica@gmail.com
Контакт телефон 064 / 170 78 69
Назив правног лица Адвокат Радисав Станојевић
Име и презиме Радисав Станојевић
Адреса Омладинска бр. 2/2а
e-mail adv.kanc.stanojevic@gmail.com
Контакт телефон 026/4629171