Регистроване адвокатске канцеларије - Сремска Митровица

За повратак на листу градова у којима раде регистроване адвокатске канцеларије пратите ОВАЈ линк.

Назив правног лица        Адвокат Александар Стојшић
Име и презиме Александар Стојшић
Адреса Светог Саве бр. 1
e-mail advokatstojsicsm@gmail.com
Контакт телефон 069/5245195
Назив правног лица        Адвокат Александра Гогић
Име и презиме Александра Гогић
Адреса Арсенија Чарнојевића бр. 4/2
e-mail msanjasm@gmail.com
Контакт телефон 022/611929
Назив правног лица        Адвокат Владимир Јовановић
Име и презиме Владимир Јовановић
Адреса Јована Цвијића бр.4
e-mail advjovanovic.sm@gmail.com
Контакт телефон 069/2687274
Назив правног лица Адвокат Данијел Благојевић
Име и презиме Данијел Благојевић
Адреса Арсенија Чарнојевића бр. 5/5
e-mail adv.blagojevicdanijel@gmail.com
Контакт телефон 060/6666 499
Назив правног лица Адвокат Дејан Ј. Аларгић
Име и презиме Дејан Ј. Аларгић
Адреса Стари шор бр. 127
e-mail aladej@ptt.rs
Контакт телефон 063/537-657
Назив правног лица Адвокат Јелена Ратковић
Име и презиме Дејан Јелена Ратковић
Адреса Булевар Константина Великог бр. 6
e-mail advokat.ratkovic.jelena@outlook.com
Контакт телефон 064/4160461
Назив правног лица Адвокат Зорица Цундра
Име и презиме Зорица Цундра
Адреса Матије Иванића бр. 93
e-mail zorica.cundra@gmail.com
Контакт телефон 022/625573
Назив правног лица            Адвокат Љубица Д. Бесеровац
Име и презиме Љубица Бесеровац
Адреса Стари шор 127
e-mail advbeserovacljubica@gmail.com
Контакт телефон 065/8144931
Назив правног лица            Адвокат Милан С. Мартиновић
Име и презиме Милан С. Мартиновић
Адреса Стари мост 2/32
e-mail martinovicmilan@neobee.net
Контакт телефон 063/8034399
Назив правног лица            Адвокат Мирјана Прокић
Име и презиме Мирјана Прокић
Адреса Арсенија Чарнојевића бр. 4/2
e-mail advmirjanaprokic@gmail.com
Контакт телефон 022/611928
Назив правног лица            Адвокат Мирослав Милосављевић 
Име и презиме Мирослав Милосављевић 
Адреса Светог Саве бр. 1
e-mail advmilosavljevicm@gmail.com
Контакт телефон 022/636900
Назив правног лица            Адвокат Никша В. Милић
Име и презиме Никша В. Милић
Адреса Арсенија Чарнојевића бр.6
e-mail niksamilic@gmail.com
Контакт телефон 064/2038581
Назив правног лица            Адвокат Радина Д. Рајаковић
Име и презиме Радина Д. Рајаковић
Адреса Трг Светог Димитрија бр. 29
e-mail radina.rajakovic@gmail.com
Контакт телефон 022/622653
Назив правног лица            Адвокат Радован Ловчанин
Име и презиме Радован Ловчанин
Адреса Краља Петра I бр. 46/5
e-mail radelovcanin@outlook.com
Контакт телефон 063/7298488
Назив правног лица            Адвокат Стефан Тешановић
Име и презиме Стефан Тешановић
Адреса Ратарска бр. 17
e-mail adv.tesanovic@gmail.com
Контакт телефон 065/3685000