Регистроване адвокатске канцеларије - Стара Пазова

За повратак на листу градова у којима раде регистроване адвокатске канцеларије пратите ОВАЈ линк.

Назив правног лица     Адвокат Верица Галечић Лекић
Име и презиме Верица Галечић Лекић
Адреса Ћирила и Методија бр. 15
e-mail vlekic@neobee.net
Контакт телефон 022/317 170
Назив правног лица     Адвокат Марјан Гагић
Име и презиме Марјан Гагић
Адреса Ћирила и Методија бр. 13/7
e-mail marjan.gagic@gmail.com
Контакт телефон 064/1475029