Регистроване адвокатске канцеларије - Суботица

За повратак на листу градова у којима раде регистроване адвокатске канцеларије пратите ОВАЈ линк.

Назив правног лица     Адвокат Александар Деспотовић
Име и презиме Александар Деспотовић
Адреса Ђуре Ђаковића бр. 17
e-mail despotovicaleks@yahoo.com
Контакт телефон 024/551650
Назив правног лица     Адвокат Борис Вуковић
Име и презиме Борис Вуковић
Адреса Матка Вуковића бр. 1
e-mail vukoviboris@yahoo.com
Контакт телефон 064/1125180
Назив правног лица     Адвокат Бранко Крстајић
Име и презиме Бранко Крстајић
Адреса Матије Корвина бр. 17
e-mail adv.krstajic@kmco.me
Контакт телефон 062/206511
Назив правног лица     Адвокат Золтан Беркеш
Име и презиме Золтан Беркеш
Адреса Трг Лазара Нешића бр. 3/I-14
e-mail advberkeszoltan@gmail.com
Контакт телефон 069/1122177
Назив правног лица     Адвокат Јожа Ласло
Име и презиме Јожа Ласло
Адреса Цара Лазара бр. 12
e-mail jozsa@tippnet.rs
Контакт телефон 024/571382
Назив правног лица Адвокат Никола Закић
Име и презиме Никола Закић
Адреса Матије Корвина бр. 11
e-mail adv.zakic@gmail.com
Контакт телефон 060/333-4515
Назив правног лица     Адвокат Павле Петровић
Име и презиме Павле Петровић
Адреса Браће Радић бр. 14
e-mail petrovicpadv@gmail.com
Контакт телефон 064/2431132
Назив правног лица     Адвокат Роберт Сабадош
Име и презиме Роберт Сабадош
Адреса Милоша Обилића бр. 25/9
e-mail sabados.robert@gmail.com
Контакт телефон 024/551743