Регистроване адвокатске канцеларије - Велика Плана 

За повратак на листу градова у којима раде регистроване адвокатске канцеларије пратите ОВАЈ линк.

Назив правног лица              Адвокат Александра Белић
Име и презиме Александра Белић
Адреса Карађорђева бр. 56
e-mail     adv.belic@gmail.com
Контакт телефон 063/754 00 11
Назив правног лица              Адвокат Гордана Живковић
Име и презиме Гордана Живковић
Адреса Милоша Великог 38/4
e-mail     adv.gordana.zivkovic@gmail.com
Контакт телефон 063/8790517
Назив правног лица           Адвокат Јелена М. Мирковић
Име и презиме Јелена М. Мирковић
Адреса Светосавска бр. 1
e-mail     adv.mirkovicjelena@gmail.com
Контакт телефон 069/4443849
Назив правног лица                Адвокат Мирјана Мачак
Име и презиме Мирјана Мачак
Адреса Краља Александра I  82/10
e-mail advokatmirjanamacak@gmail.com
Контакт телефон 063/8325823