Регистроване адвокатске канцеларије - Зрењанин 

За повратак на листу градова у којима раде регистроване адвокатске канцеларије пратите ОВАЈ линк.

Назив правног лица Адвокат Александра Етински
Име и презиме Александра Етински
Адреса Војводе Петра Бојовића бр. 21/22
е-маил aleksandraetinski@gmail.com
Контакт телефон 064/1564530
Назив правног лица Адвокат Војо Убовић
Име и презиме Војо Убовић
Адреса Војводе Петра Бојовића бр. 23/12
е-маил adv.vojoubovic@gmail.com
Контакт телефон 063/8593050
Назив правног лица Адвокат Јован Михајловић
Име и презиме Јован Михајловић
Адреса Савезничка бр. 2/а
е-маил mjovan@ptt.rs
Контакт телефон 023/566899
Назив правног лица Адвокат Марија Пријић
Име и презиме Марија Пријић
Адреса Ђуре Јакшића 1
e-mail marija.prijic@gmail.com
Контакт телефон 064/1564206
Назив правног лица Адвокат Миленко Дуловић
Име и презиме Миленко Дуловић
Адреса Јеврејска бр. 3/II/85
e-mail zlaticadulovic@gmail.com
Контакт телефон 065/9621121
Назив правног лица Адвокат Ненад Аврамов
Име и презиме Ненад Аврамов
Адреса Народне Омладине бр. 11
e-mail ducca.avramov@gmail.com
Контакт телефон 023/530337
Назив правног лица      Адвокат Радојевић Даница
Име и презиме Радојевић Даница
Адреса Ђуре Јакшића 12А
e-mail danicaadv@gmail.com
Контакт телефон 064/1287521
Назив правног лица       Адвокат Страхиња Љ. Јанић
Име и презиме Страхиња Љ. Јанић
Адреса Јеврејска  8
e-mail advokat.s.janic@gmail.com
Контакт телефон 064/7039607