Мапа сајта

ПОЧЕТНА
О НАМА
Организациона структура
Делокруг рада и историјат
Statistika
Важне информације за службе
Списак катастарских општина
Стратегија развоја
Огласи за радна места
Друштвена одговорност
Mеђународнe конференцијe
Posete stranih delegacija
Вести и признања - ИНФО ЦЕНТАР
Nagrade i priznanja
Vesti
Arhiva vesti
УСЛУГЕ
Услуге катастра непокретности
еКатастар
Катастарски аларм
Регистар инвестиционих локација
eПРИМЕДБЕ НА РАД КАТАСТРА
Електронска огласна табла
Жалбе на првостепена решења
еШалтер
Катастар водова
Архив
Информације за особе са инвалидитетом
Геомреже
АГРОС
НИГП - геоСрбија
Гридер
Ортофото
Сателитски снимци
Процена и вођење вредности непокретности
Преглед катастарских и геопросторних података
Извод из Закона о републичким административним таксама
Издавање геодетске лиценце
Издавање лиценци за рад геодетских организација
Стручни надзор над катастром
Стручни надзор над државним премером
Инспекцијски надзор над радом геодетских организација
Инспекцијски надзор над правним субјектима за издавање картографских публикација
Топографски производи
Картографске публикације
Геомагнетска мерења и аерономија
РЕГИСТРИ РГЗ-а
Подаци катастра непокретности
Адресни регистар
Регистар цена непокретности
Регистар лиценци за рад геодетских организација
Регистар геодетских лиценци
Регистар запослених стручњака у геодетским организацијама
Јединствена евиденција стамбених заједница
Централни регистар планских докумената
Регистар издатих сагласности за картографске публикације
Регистар географских имена
Евиденција Решења о рушењу бесправно подигнутих објеката
Регистар просторних јединица
Базе геопросторних података у Геомагнетизму и аерономији
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Актуелни пројекти
Реализовани пројекти
Чланство у међународним организацијама
ДОКУМЕНТА
Закони
Ex post analiza zakona
Уредбе
Правилници
Директиве
Упутства
Стручна упутства
Инструкције
Одлуке
Расписи
Катастарско правна пракса
Катастарско геодетска пракса
Стратегије и планови
Буџет
Информатор о раду
Предлози и нацрти докумената
Остала документа
STATISTIKA
ОГЛАСИ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавне набавке
Portal javnih nabavki
Plan nabavki
Извештај о јавним набавкама
Тендери на међународним пројектима
Огласи за радна места
Јавни огласи о оснивању катастра непокретности
Решења о потврђивању катастра непокретности
Остали огласи
MEDIJI
Вести
Медији о РГЗ-у
Часопис РГЗ инфо
Билтен катастарско-правне праксе
Контакт за медије
Стручни билтен РГЗ-а
Стручни часопис Геодетска служба
Блог
КОНТАКТ
Инфо центар
Централа
Кабинет директора
Сектори РГЗ-а
Службе за катастар непокретности i vodova
Контакт за медије
eПРИМЕДБЕ НА РАД КАТАСТРА
Информације од јавног значаја и заштита података о личности
Корисни линкови
Започните разговор са оператером