ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

EuroGeographics је непрофитна организација основана 2001. године, као асоцијација европских националних установа одговорних за катастар, регистрацију земљишта и картографију. Тренутно асоцијација има 56 чланова из 44 европске земље.

Улога EuroGeographics-а је промоција националних картографских и катастарских агенција, националних и паневропских производа и сервиса подршка у обезбеђивању водеће улоге у израдњи Европске инфраструктуре просторних података (European Spatial Data Infrastructure – ESDI). Тиме ће се обезбедити заједнички оквир за креирање референтних података о простору које се прикупљају и одржавају од стране чланица за потребе државне управе, привреде и грађана.

Као европска асоцијација, ЕуроГеограпхицс блиско сарађује са Европском комисијом и Европским парламентом подржавајући имплементацију INSPIRE директиве, PSI (Public Sector Information) директиве, GMES (Global Monitoring for Environment and Security) сервиса, Galileo сателитског навигационог система, као и бројне друге европске иницијативе и пројекте.

Републички геодетски завод, представља Србију у овој асоцијацији од октобра 2004. године. Кроз успешно учешће у реализацији EuroGeographics пројеката, Републички геодетски завод показује да је равноправан партнер са осталим чланицама у обезбеђивању квалитетних и ажурних геоинформација, дајући национални допринос успостављању европске инфраструктуре геопросторних података.

 

EuroGeographics производи

Под окриљем EuroGeographics-а, а у сарадњи са чланицама из европских националних картографских и катастарских агенција (National Mapping and Cadastral Agencies - NMCA), креирани су скупови података за следеће производе:

EuroBoundaryMap – администартивне и статистичке јединице у размери 1:100 000
EuroGlobalMap  - топографски скуп података у размери 1:1 000 000
EuroRegionalMap – топографски скуп података у размери 1:250 000
EuroDEM - дигитални модел терена

 

Производи се израђују у сарадњи са чланицама и академским институцијама на основу техничких спецификација заснованих на међународним стандардима као што су ISO и OGC. Спецификације се стално унапређују према захтевима и потребама корисника. На тај начин омогућено је креирање хармонизованих скупова података на основу званичних националних података које обезбеђују чланице.

 

EuroBoundaryMap

EuroBoundaryMap представља европски референтни скуп података административних јединица за размеру 1:100 000 који садржи геометрију, називе и националне кодове административних и статистичких јединица који се обезбеђују од стране европских националних картографских и катастарских организација. Поред националне административне поделе, укључени су подаци о статистичким кодовима и јединицама који су дефинисани од стране националних институција надлежних за послове статистике. Тиме је омогућено повезивање ажурних података о административним јединицама са статистичким информацијама.

Тренутно, EuroBoundaryMap вер. 5.0 (ЕБМ в5.0) садржи податке о административним јединицама за 40 европских земаља. Производ је израђен у формату ArcGIS Geodetabase ver. 9.3 у просторном референтном систему WGS84.

Најважније добробити производа EuroBoundaryMap су:

 • Подаци се прикупљају из званичних националних извора и ажурирају се у складу са тим;

 • Хармонизована и GIS оријентисана база података;

 • Јединствен модел података имплементиран за све земље;

 • Веза са NUTS кодовима који се објављују и одржавају од стране Eurostat-а;

 • Матаподаци су доступни за све националне провајдере;

 • Одржавање и техничка подршка је обезбеђена;

 • Заједнички оквир за лиценцирање производа за све кључе земље.

За техничку подршку задужена је немачка савезна агенција за картографију и геодезију (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie – BKG) www.bkg.bund.de.

Велики број разноврсних организација користе EuroBoundaryMap укључујући European Environment Agency (ЕЕА), EC/Eurostat, European Central Bank и ESRI Redlands . У децембру 2010. године потписан је нов четворогодишњи уговор између EuroGeographics-а и Eurostat-а за коришћење EuroBoundaryMap-а. Услед тога је потребно наставити ажурирање постојећег скупа података који се користи као подршка националним пописима у 2011. години.

Подаци о административним јединицама за територију Републике Србије према службеним подацима из Регистра просторних јединица које је обезбедио Републички геодетски завод укључени су у EuroBoundaryMap 5.0 од априла 2011. године.

 

EuroGlobalMap

EuroGlobalMap је европски топографски скуп података у размери 1:1 000 000. Топографски подаци су креирани и усаглашени у сарадњи са европским националним картографским и катастарским организацијама на основу службених националних база података.

EuroGeographics је дефинисао техничку спецификацију која описује садржај, тачност и формат података. Примена спецификације омогућава креирање топографског скупа података према јединственом стандарду.

Тренутно 35 европске државе су доставиле националне податке који су укључени у EuroGlobalMap вер. 4.0 (EGM v4.0). Производ је израђен у формату ArcGIS Geodetabase ver. 9.3 у просторном референтном систему ETRS89.

EuroGlobalMap садржи податке о шест тема:

 • Административне границе
  Међународне и националне административне границе, националне административне јединице до NUTS3 нивоа.

 • Хидрографија
  Укључујући језера, резервоаре, реке, обална подручја, глечере и сл.

 • Транспорт
  Путна и железничка мрежа са железничким станицама, трајектне линије и станице, аеродроми и сл.

 • Насеља
  Већи градови приказани су као полигони, а мањи градови као тачке. Укључена су насеља до 1000 становника.

 • Висине
  Карактеристичне висинске тачке

 • Географска имена
  Заливи, планине, региони, шуме, језера, реке, железничке станице и сл.

Све теме су у векторском формату.

За техничку подршку задужен је француски географски институт (Institut Géographique National – IGN)  http://www.ign.fr.

EuroGlobalMap омогућава просторну анализу и коришћење топографских појава као што су реке, транспортна мрежа, насеља, при чему се може користити за планирање, праћење, мрежне анализе и управљање животном средином.

Топографски скуп података за територију Републике Србије биће укључен у следећу верзију EuroGlobalMap-а према подацима достављеним од Републичког геодетског завода.

 

 
Започните разговор са оператером