EUROGEOGRAPHICS - ВЕСТИ
24-10-2016

EuroGeographics представио нови Управни одбор

EuroGeographics је представио нови Управни одбор, који сачињавају виши представници Националних картографских, катастарских и земљишно-књижних институција из Европе.
Започните разговор са оператером