INTERMAGNET
INTERMAGNET - Мрежа светских аутоматизованих геомагнетских опсерваторија
Током 2005. године, после успешно завршене технолошке аутоматизације и модернизације Геомагнетска опсерваторија Гроцка (ГЦК) је добила Сертификат о пуноправном чланству у INTERMAGNET-у.
Започните разговор са оператером