MagNete

MagNete - Европска асоцијација за периодична геомагнетска мерења

http://www.gfz-potsdam.de/en/section/earths-magnetic-field/infrastructure/magnete/

Од 2008. године на основу резултата извршених геомагнетских премера државне територије, Одељење за геомагнетизам и аерономију (бивши Геомагнетски завод) је активни члан мреже МagNete.

Започните разговор са оператером