ЧЛАНСТВО У МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Републички геодетски завод је члан више међународних организација које на европском и глобалном нивоу окупљају националне организације задужене за катастар, картографију, топографију, мреже перманентних станица итд.
Започните разговор са оператером