ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОЈЕКАТА, АНАЛИТИКУ И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДА
/content/Vesti/2015/јун/f.jpg

Анита Божиновић

Начелник Одељења за праћење пројеката, аналитику и праћење реализације рада

Контакт информације
телефон
е-пошта
Организационе јединице Одељења:
 • Одсек за праћење пројеката;
 • Одсек за аналитику и праћење реализације рада.

 

У Одељењу се обављају послови:
 • идентификовања  и формулације пројеката везаних за  електронску  управу  ипредлагање пројеката  у  складу  са  процедуром Методологије управљања пројектима;
 • усклађивање предлога пројеката са техничким захтевима  и  припрема  релевантне  пројектне  документације;
 • надзор и  усмеравање процеса програмирања и спровођења пројеката ЕУ и других донатора и старање о спровођењу мера неопходних за успостављање и одрживост система управљања ЕУ
  фондовима  других  донатора;
 • контрола извештаја  о  програмирању  и  спровођењу пројеката  из  претприступне  помоћи  ЕУ;
 • припрема  релевантне  тендерске документације;
 • израда извештаја  о  спровођењу,  вођење  документације  ради спровођења поступка ревизије пројектне документације;
 • праћење и детаљна анализа резултата  рада Завода прикупљање  и  израда  месечних,  кварталних  и  годишњих извештаја о раду Завода.