ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОЦЕНУ И ВОЂЕЊЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ
/content/Vesti/2015/јун/f.jpg

Ана Ђурковић, дипл. инж. геод.

Начелник Одељења за процену и вођење вредности непокретости

Контакт информације
телефон            +381 11 228 04 58
е-пошта             procena@rgz.gov.rs
Организационе јединице Одељења:
 • Одсек за контролу података
 • Одсек за аналитику тржишта
 • Одсек за припис вредности

 

У Одељењу се обављају послови:
 • успостављања и вођења регистра тржишних цена  непокретности;
 • спровођења  масовне  и  генералне  процене  вредности непокретности;
 • прикупљања и обраде података о трансакцијама и анализа тржишта;
 • калкулације, симулације, дефинисања модела и моделирања група непокретности и дефинисања  коначног  модела  процене  вредности  непокретности  у  сарадњи  са  јединицама  локалне  самоуправе;
 • зонирања  и  анализа  добијених  процењених вредности непокретности;
 • индексирања цена и вредности непокретности;
 • пријема и поступања по примедбама власника непокретности на податке о утврђеној вредности непокретности; 
 • периодичног  одређивања  вредности  непокретности  у  складу  са потребама тржишта непокретности;
 • координације са осталим државним органима на формирању  и  одржавању  евиденције  тржишних  цена  непокретности;
 • учешћа  у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката из делокруга Одељења, као и припрема месечних, кварталних и годишњих извештаја о раду Одељења.