Статистика еШалтера
ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ КАТАСТРА
ПРОСЕЧНА БРЗИНА ПОСТУПАЊА ПО ПРЕДМЕТИМА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА

 

За више информација посетите – upisnepokretnosti.rs