СТАТИСТИКА
01-07-2020

Статистички подаци формираних и решаваних управних предмета на месечном нивоу

На овој страници ће бити приказивана упоредна статистика примљених и решаваних управних предмета на месечном нивоу.