СТАТИСТИКА ЗА ТЕКУЋИ МЕСЕЦ
20-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.01.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.01.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.01.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.01.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.01.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.01.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.01.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11.01.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.01.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.01.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.01.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.01.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
31-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 31.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
30-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 30.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
Статистика формирања управних предмета у катастрима на дневном нивоу архива.
Започните разговор са оператером