СТАТИСТИКА ЗА ТЕКУЋИ МЕСЕЦ
02-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
30-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 30.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
Статистика формирања управних предмета у катастрима на дневном нивоу архива.