СТАТИСТИКА ЗА ТЕКУЋИ МЕСЕЦ
14-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
Статистика формирања управних предмета у катастрима на дневном нивоу архива.