СТАТИСТИКА ЗА ТЕКУЋИ МЕСЕЦ
26-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
Статистика формирања управних предмета у катастрима на дневном нивоу архива.
Започните разговор са оператером