ИЗВЕШТАЈ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2020. ГОДИНУ
 

Републички геодетски завод квартално припрема извештаје о јавним набавкама  и објављује их на свом веб сајту.

I квартал

Извештај за I квартал можете прочитати овде.

II квартал

Извештај за II квартал можете прочитати овде

III квартал

     Извештај за III квартал можете прочитати овде.

IV квартал

Извештај за IV квартал можете прочитати овде

Започните разговор са оператером