ЈАВНИ ОГЛАСИ О ОСНИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Јавни огласи о оснивању катастра непокретности могу се прегледати ОВДЕ.