ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Аерофотограметријски снимак је резултат снимања из ваздуха аерофотограметријском мерном камером која је уграђена у труп авиона при чему се прикупљају геометријски подаци о објектима или појавама на физичкој површи земље кроз примену основних технолошких принципа фотограметрије.

Аерофотограметријско снимање територије Републике Србије, у оквиру топографског премера, врши се периодично, у складу са средњорочним програмом и годишњим планом радова Републичког геодетског завода. Средњорочним програмом и годишњим планом радова Завода утврђују се, поред осталог, подручја и период њиховог снимања.

Републички геодетски завод располаже дигиталним аерофотограметријским снимцима добијеним из аерофотограметријског снимања у епохама 2007-2010 и 2011-2013. Аерофотограметријско снимање 2007-2010. реализовано је површинским сензорима Vexcel UCX и UCXp, у оквиру CARDS програма Европске уније. Реализација аерофотограметријског снимања 2011-2013. извршена је површинским сензорима Vexcel UCX и UCXp и линијским сензором Leica ADS80 у оквиру Пројекта успостављања Националне инфраструктуре геопросторних података и Центра за даљинску детекцију Републике Србије - IGIS Пројекат. Аерофотограметријски снимци добијени из ових аквизиција су резолуције 10cm, 20cm и 40cm.

/content/Datoteke/topografski proizvodi/AviosnimanjeSlika1kor.jpg
План лета - пример

Издавање аерофотограметријских снимака регулисано је у складу са  правилником којим се уређује висина таксе за услуге које пружа Републички геодетски завод.

Започните разговор са оператером