ДИГИТАЛНИ ОРТОФОТО 10cm<GSD≤20cm

Дигитални ортофото резолуције GSD 20cm, положајне тачности 40cm,  израђен је за подручја катастарских општина чији премер није у државном координатном систему на основу података аерофотограметријског снимања из епохе 2007-2010. (194 КО, П= 6260 km²).

/content/Datoteke/topografski proizvodi/GSD20cm_primer.jpg

Пример - ортофото резолуције 20 cm

Подаци су доступни за преглед на https://a3.geosrbija.rs/

Започните разговор са оператером