ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Основни топографски модел (ОТМ) представља скуп (базу) података о простору, прикупљених у векторском облику (тачка, линија, полигон) у три димензије и обухвата следеће теме дефинисане у складу са INSPIRE директивом EU:

  1. Објекти;
  2. Саобраћајна мрежа;
  3. Хидрографија;
  4. Земљишни покривач;
  5. Рељеф;
  6. Водови.

Због општег карактера тема које чине садржај, тачности и нивоа детаљности података и географског опсега који обухвата територију Републике Србије, ОТМ се може сматрати националном базом векторских топографских података. 
У поређењу са подацима у растерском облику, векторски топографски подаци имају низ предности. Векторски подаци пружају већу могућност манипулације, која дозвољава: 

  • утврђивање растојања, дужина и површина; 
  • додељивање, великог броја пратећих атрибута у зависности од сврхе за коју се ови подаци користе;
  • вршење различитих  анализа, трансформације, генерализације, статистике, претраживања, просторна и атрибутивна селектовања и многе друге релацијске упите;
  • незнатне меморијске просторе за складиштење.

Републички геодетски завод има успостављен и потпуно функционалан систем за формирање ОТМ-а, који подразумева опрему најновије генерације и савремено технолошко решење за прикупљање и контролу просторних података и пратећих атрибута, базу за складиштење и ажурирање података, пратеће аутоматске и полу-аутоматске процедуре и документацију. 
Дигиталним подацима ОТМ-а прекривено је  приближно 10 000 km2 на подручју југоисточне Србије, а у току је израда ОТМ-а за град Београд и до сада је завршено око  30 процената територије града.

/content/Datoteke/topografski proizvodi/OTM.JPG

Садржај ОТМ-а у комбинацији са ДОФ-ом и ДТМ-ом

 

Топографски скуп података можете видети ОВДЕ.

Започните разговор са оператером