СТРУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Иницијативе у оквиру НСДИ за подстицање економије - INSPIRE конференција 2017
 
INSPIRE спецификације


INSPIRE спецификација за тему Географска имена https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/gn
INSPIRE спецификација за тему Хидрографија https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/hy
INSPIRE спецификација за тему Транспорт https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/tn
INSPIRE спецификација за тему Висине https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/el
INSPIRE спецификација за тему Земљишни покривач https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/lc
INSPIRE спецификација за тему Ортофото https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/oi
INSPIRE спецификација за тему Објекти https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/bu

 

 

Започните разговор са оператером