КАРТЕ БИОФИЗИЧКИХ ПАРАМЕТАРА

Карта биофизичких параметара је производ који садржи информације о физичким и хемијским особинама одређених појава на физичкој површи Земље.
 
    Подручја, епохе снимања и биофизички параметри који су креирани:

 • SPOT 5 сателитски снимци из 2011. године, резолуције 10 m који покривају територију Републике Србије;
  • aux_alt (altitude) – вредност висина добијених из дигиталног модела терена;
  • aux_slp (slope) – срачунате вредности нагиба;
  • aux_tril (illumination) – срачунате вредности количине осветљења;
  • blcv (brown cover fraction) – удео браон вегетације унутар једног пиксела;
  • chl (leaf chlorophyll content) – средња вредност садржаја хлорофила у лишћу по јединици површине;
  • csh (canopy shadow factor) – параметар који карактерише неправилан облик (неравномерно простирање – храпавост) крошње на вегетационом покривачу погодан за издвајање сенки у односу на остали садржај снимка;
  • dcl (cloud reflectance) – вредност рефлексије сунчеве светлости од облака;
  • glcv (green cover fraction) – удео зелене вегетације унутар једног пиксела;
  • sb (soil brightness) – вредност рефлексије сунчеве светлости од голог земљишта;
  • scv (soil fraction) –  део земљишта које није прекривен вегетацијом (1 - (glcv+ blcv));
  • visi (distance of visibility) – хоризонтална видљивост. Вредност овог параметра зависи од коефицијента одбијања сунчеве светлости од честица које се налазе у ваздуху (аеросола);
  • wat (leaf water content) – средња вредност садржаја воде у лишћу по јединци површине;
  • xsf (vegetation brown ratio) – однос удела браон вегетације у односу на укупну вегетацију;
  • mwh (water height) – средња вредност висине воде;
  • wcv (water fraction) – удео воденог покривача по једном пикселу.

 

 • SPOT 6 сателитски снимци из 2013. године, резолуције 6 m који покривају већи део територије АП Војводине и територију источно и јужно од Београда;
  • glcv (green cover fraction) – удео зелене вегетације унутар једног пиксела;
  • blcv (brown cover fraction) –  удео браон вегетације унутар једног пиксела;
  • csh (canopy shadow factor) – параметар који карактерише неправилан облик (неравномерно простирање – храпавост) крошње на вегетационом покривачу погодан за издвајање сенки у односу на остали садржај снимка;
  • wcv (water fraction) – удео воденог покривача по једном пикселу.

 

/content/Datoteke/topografski proizvodi/glcv.jpg                                          /content/Datoteke/topografski proizvodi/blcv01.jpg

                                   green cover fraction                                                                                                                              brown cover fraction

 

/content/Datoteke/topografski proizvodi/aux_alt.jpg                                          /content/Datoteke/topografski proizvodi/wat.jpg

                                               altitude                                                                                                                                              leaf water content

 

Започните разговор са оператером