ВЕСТИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА IMPULS
15-05-2017

Радионица ИМПУЛС пројекта

У оквиру ИМПУЛС пројекта је 16. и 17. маја 2017. године у Београду одржана Национална радионица на тему Закон о националној инфраструктури геопросторних података и подзаконска акта.
Започните разговор са оператером