ПРОЈЕКАТ SPATIAL
ЈАЧАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА О ЗЕМЉИШТУ

Холандско Министарство спољних послова, кроз програм Matra, определило је средства од преко пола милиона евра за донаторски пројекат SPATIAL који ће бити реализован у земљама западног Балкана, са посебним фокусом на Републику Србију и Републику Македонију. Циљ пројеката је јачање професионалног приступа информацијама о земљишту. Акценат пројекта ће бити на развоју Националне инфраструктутре геопросторних података чија је сврха да се на једном месту и на модеран и ефикасан начин обезбеди приступ просторним информацијама од значаја за доношење одлука, било у хитним ситуацијама, када је потребно знати нпр. број људи угрожених пожаром, или приликом редовних активности планирања проширења индустријских зона или градских насеља и др.

Холандски експерти, такође, ће пружити помоћ у развоју модела за масовну процену вредности непокретности и са колегама из Републичког геодетског завода радити на повећању разумевања концепта отворених података. „Open Data“ или отворени подаци је и на глобалном нивоу врућа тема јер је познат веома велики утицај овог концепта на економски развој државе и друштва али је тешко направити балас између потребе да геопросторни подаци буду бесплатно доступни најширој јавности, а пре свега свим нивоима државне управе, и високе цене производње поузданих и ажурних геопросторних података.

У сарадњи са колегама из Холандије у фокусу ће бити и упознавање јавности са кључним регистрима које води РГЗ, као што су то агресни регистар, катастар непокретности, катастар водова, регистар цена непокретности као и њихово повезивање са кључним регистрима Републике Србије у циљу успостављања ефикасне државне управе у чему је Холандија најбоља у Европи. Подаци из евиденција које води РГЗ имају директан утицај на свакодневни живот појединца, почев од тога да свако од нас мора имати личну катру са тачном адресом становања и кућним бројем, до важности да наша власничка права на непокретност буду гарантована, а вредност непокретности правилно процењена. Пројекат ће, такође, бити усмерен и на упознавање са савременим тенденцијама за развој 3Д катастра.

Матра је најважнији програм холандске Владе који подржава земље југоисточне Европе на њиховом путу ка Европској Унији. Назив самог програма потиче од холандских речи чије је значење „друштвена трансформација“. Свеукупни циљ Matra програма је даљи развој плуралне демократије засноване на владавини права уз простор обезбеђен за дијалог између владе и цивилног друштва, изградњи капацитета и јачању институција цивилног друштва и владе, као и јачању билатералних односа.

Пројектом ће бити настављена ранија сарадња између Холандије и Македоније и биће покренута иницијатива за допринос холандских стручњака и у осталим земљама региона упознавањем са тренутним институционалним оквиром у домену земљишне администрације.

Започните разговор са оператером