УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ КЛИМЕ У СРБИЈИ

Пројекат „Унапређење пословне климе у Србији“

Краљевина Шведска
Назив Унапређење пословне климе у Србији
Вредност: 2 милиона евра
Планирани период за реализацију пројекта: 2 године
Очекивани резултат реализације: Израда инвестиционих мапа
Трајање пројекта: Фебруар 2019 – Јун 2021.
Интернет локација:

SIDA – Шведска агенција за међународни развој и сарадњу
www.sida.se

/content/pages/projekti/projekat-izgradnja-kapaciteta/logo.png
Lantmäteriet (Шведска управа за картографију, катастар и упис земљишта)

www.lantmateriet.se