ПРЕГЛЕДНА КАРТА АНАЛИЗЕ СТАЊА ПРИСТУПАЧНОСТИ (ПОСТОЈАЊА ПРИСТУПНИХ РАМПИ) СЛУЖБИ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
mapa_sr.jpg
Започните разговор са оператером