ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД ПРАВНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ КАРТОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА
Контролне листе над радом правних субјеката који се баве издавањем картографских публикација

Прописи у поступку издавања сагласности Републичког геодетског завода за издавање и стављање у промет картографских публикација

и инспекцијског надзора над њима

Контролна листа КЛ-004-01/01

 

Прописи и обрасци

Прописи у поступку издавања сагласности Републичког геодетског завода за издавање и стављање у промет картографских публикација

и инспекцијског надзора над њима

 
Мишљења

Мишљења у вези поступка давања сагласности Републичког геодетског завода за издавање и стављање у промет картографских публикација

и инспекцијског надзора над њима

 

Акт о примени прописа од 31.08.2020. године

Извештаји

Извештаји надзора над радом правних субјеката који се баве издавањем картографских публикација

Годишњи извештај о раду инспекцијског надзора над правним субјектима који се баве издавањем и стављањем у промет картографских публикација за 2021. 
Годишњи извештај о раду инспекцијског надзора над правним субјектима који се баве издавањем и стављањем у промет картографских публикација за 2020. 
Годишњи извештај о раду инспекцијског надзора над правним субјектима који се баве издавањем и стављањем у промет картографских публикација за 2019. 
Годишњи извештај о раду инспекцијског надзора над правним субјектима који се баве издавањем и стављањем у промет картографских публикација за 2017. 
Годишњи извештај о раду инспекцијског надзора над правним субјектима који се баве издавањем и стављањем у промет картографских публикација за 2016. 
План

План рада Инспекције за надзор над правним субјектима који се баве издавањем и стављањем у промет картографских публикација

Годишњи план инспекцијског надзора над правним субјектима који се баве издавањем и стављањем у промет картографских публикација за 2022. 
Годишњи план инспекцијског надзора над правним субјектима који се баве издавањем и стављањем у промет картографских публикација за 2021. 
Годишњи план инспекцијског надзора над правним субјектима који се баве издавањем и стављањем у промет картографских публикација за 2020. 
Годишњи план инспекцијског надзора над правним субјектима који се баве издавањем и стављањем у промет картографских публикација за 2018. 
Годишњи план инспекцијског надзора над правним субјектима који се баве издавањем и стављањем у промет картографских публикација за 2017. 

 

 

 

Започните разговор са оператером