ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД ПРАВНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ КАРТОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА
Контролне листе над радом правних субјеката који се баве издавањем картографских публикација

Прописи у поступку издавања сагласности Републичког геодетског завода за издавање и стављање у промет картографских публикација и инспекцијског надзора над њима 

Контролна листа КЛ-004-01/01

Прописи и обрасци
Прописи у поступку издавања сагласности Републичког геодетског завода за издавање и стављање у промет картографских публикација и инспекцијског надзора над њима
 
Мишљења

Мишљења у вези поступка давања сагласности Републичког геодетског завода за издавање и стављање у промет картографских публикација и инспекцијског надзора над њима

 
Извештаји

Извештаји надзора над радом правних субјеката који се баве издавањем картографских публикација

Годишњи извештај о раду инспекцијског надзора над правним субјектима који се баве издавањем и стављањем у промет картографских публикација за 2019. годину

Годишњи извештај о раду инспекцијског надзора над правним субјектима који се баве издавањем и стављањем у промет картографских публикација за 2017. годину

Годишњи извештај о раду инспекцијског надзора над правним субјектима који се баве издавањем и стављањем у промет картографских публикација за 2016. годину

 

План
План рада Инспекције за надзор над правним субјектима који се баве издавањем и стављањем у промет картографских публикација