ОДЕЉЕЊЕ ЗА КАТАСТАР ВОДОВА НИШ

Адреса:
Одељење за катастар водова Ниш
ул. Наде Томић бр. 25
18000 Ниш
Email: vodovi.nis@rgz.gov.rs
Подручје које покрива:
Одељење за катастар водова Ниш покрива подручје 15 Служби за катастар непокретности: Ниш, Зајечар, Сврљиг, Мерошина, Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Ражањ, Бор, Књажевац, Сокобања, Бољевац, Неготин, Кладово и Мајданпек.
 

Напомена - Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.

 

Започните разговор са оператером