ОДЕЉЕЊЕ ЗА КАТАСТАР ВОДОВА ПАНЧЕВО

Адреса:
Одељење за катастар водова Панчево
ул. Жарка Зрењанина  бр. 19
26000 Панчево
Email: vodovi.pancevo@rgz.gov.rs
Подручје које покрива:
Одељење за катастар водова Панчево покрива подручје 19 Служби за катастар непокретности: Панчево, Зрењанин, општина Кикинда, Вршац, Ковачица, Ковин, Алибунар, Бела Црква, Опово, Пландиште, Житиште, Сечањ, Нови Бечеј, Нова Црња, Ада, Кањижа, Сента, Чока и Нови Кнежевац. Седиште Одељења је у Панчеву.
 

Напомена - Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева.

Започните разговор са оператером