ОН-ЛИНЕ ИЗДАВАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ РЕГИСТРА ЦЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ПРОФЕСИОНАЛНИМ КОРСИНИЦИМА

Републички геодетски завод обезбедио је нови ниво услуге издавања података из базе Регистра цена непокретности, који је започео са радом 11. априла 2018. године, намењен правним и другим лицима који за то имају правни интерес. 
Нова рола Регистра цена непокретности: „Професионални корисник“ омогућава корисницима да, путем wеб апликације, кроз неколико корака самостално креирају извештај из Регистра цена непокретности, према параметрима из захтева за издавање, уз уплаћену накнаду за издавање података која је прописана Правилником о таксама Републичког геодетског завода.   
Кораци за приступање роли “Професионални корисник”:
1. Попуњен формулар  „Приступни подаци корисника“ (који се налази у наставку) проследити на е-маил адресу procena@rgz.gov.rs,
2. Након отварања корисничког налога од стране Одељења за процену и вођење вредности  непокретности, корисник добија иницијалне податке за верификацију налога путем електронске поште и упутство за приступање и коришћење апликације Регистар цена непокретности кроз ролу професинални корисник. 
Корисници услуга Регистра цена непокретности, са верификованим налогом, могу у било које време у току дана самостално генерисати извештаје из Регистра цена непокретности.
Професионални корисник приликом првог логовања у Регистар цена непокретности, потребно је да прочита и сагласи се са условима коришћења, чиме се обезбеђују формални услови предвиђени Законом о ауторским и сродним правима. Прихватањем услова коришћења, регулишу се права и обавезе уговорних страна.

Професионални корисници Регистру цена непокретности могу приступити ОВДЕ.

Отворени налози у Регистру цена непокретности су лични. Корисник нема право уступања налога нити података у било које друге сврхе, осим за наведену.

Започните разговор са оператером