ИЗДАВАЊЕ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

  1. захтев за издавање листа непокретности са унетим подацима о
    1. Називу катастарске општине на којој се налази непокретност
    2. Број катастарске парцеле или име власника непокретности - уколико је податак о броју катастарске парцеле непознат, за линк ка подацима еКатастра, преко адресе непокретности кликните ОВДЕ.

 

Републичке административне таксе за захтев и за издавање листа непокретности

  1. Такса за захтев износи 320 динара.
  2. Такса за издавање листа непокретности износи:
    • До 50 страна А4 формата 930 динара, а свака следећа страна 70 динара.

У 20 служби за катастар непокретности плаћање такси је могуће обавити платним картицама. Листа свих служби налази се ОВДЕ.

Са попуњеним обрасцем и потребном документацијом можете заказати термин за предају захтева ОВДЕ.