УВЕРЕЊА

Републички геодетски завод издаје следећа уверења:

У 20 служби за катастар непокретности плаћање такси је могуће обавити платним картицама. Листа свих служби налази се ОВДЕ.

Започните разговор са оператером