23.09.2019.

Финални план управљања животном средином

Финални план управљања животном средином - Изградња новог Архивског депоа Земун
Ажурирани финални план управљања животном средином – Изградња новог Архивског депоа, Земун, децембар 2018 године

 

Финални План управљања животном средином – Изградња новог Архивског депоа, Земун са Извештајем о Јавним Консултацијама, март 2017 године