26.02.2019.

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке електричне енергије

Напомена: Уговор је закључен на основу оквирног споразума број 404-02-905/2017-01 од 16. 05. 2017. године
Датотеке за преузимање
Започните разговор са оператером