08.07.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О КОНКУРСУ ЗА ИЗВРШИЛАЧКА РАДНА МЕСТА

Обавештавамо све учеснике јавног кокурса за попуњавање извршилачких радних места који је објављен 27.12.2018. године на сајту РГЗ, Службе за управљење кадровима, Националне службе за запошљавање и листу Послови, да ће се тестирање кандидата, односно провера знања путем теста реализовати према плану у прилогу и то од 17.07.-19.07.2019. године.

Тестирања ће бити реализована у седишту РГЗ, сала на V спрату, Булевар војводе Мишића бр. 39.

Сви кадидати биће благовремено позвани и обавештени о времену и месту почетка тестирања, на начин како је то наведено у тексту јавног кокурса.

/content/Vesti/2019/07-Jul/konkurs 2.png

/content/pages/zaposlenje/plan testiranja DDJ.PNG

Започните разговор са оператером