Служба за катастар непокретности Владичин Хан

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: Светосавска 1

Место: 17510 Владичин Хан

Е-пошта: skn.vhan@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Александар Младеновић

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Инфо центар: 011 63 55 600

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар