Служба за катастар непокретности Рача

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: Карађорђева 44

Место: 34210 Рача

Е-пошта: skn.raca@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Слободан Јовашевић

Приступ за особе са инвалидитетом: Да

Инфо центар: 011 63 55 600

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар