09.06.2020.

Јавне набавке мале вредности услуге - Сервисирање и одржавање клима уређаја

Јавне набавке мале вредности услуге - Сервисирање и одржавање клима уређаја у Републичком геодетском заводу (јавна набавка број 5/2020).
Започните разговор са оператером