23.06.2020.

Јавна набавка добра - Надоградња софтвера за апликацију е-ЗАКАЗИВАЊЕ

Поступак јавне набавке добра - Надоградња софтвера за апликацију е-ЗАКАЗИВАЊЕ (јавна набавка број 8/2020) - јавна набавка мале вредности.
Започните разговор са оператером