30.06.2020.

Јавна набавка услуге Обнављање СРЕФ и РНМ тачака на подручју територије Републике Србије

Јавна набавка набавка мале вредности – Обнављање СРЕФ и РНМ тачака на подручју територије Републике Србије. (јн бр. 10/2020)
Започните разговор са оператером